ciljna-grupa-deca-autizam-teskoce

Program se odvija u sportskoj sali specifično uređenoj, sa raznim spravama, rekvizitima, didaktičkim materijalom i pratećim prostorom, prilagođenim potrebama dece i omladine sa autizmom i teškoćama. Rad je jako skup, jer se radi na velikom prostoru a tretman je individualan ili u malim grupama, ali vredi ulagati, jer je program jako kvalitetan i uspešan. Pored glavnog trenera na svakom treningu je prisutan i fizioterapeut. Organizuju se i razne radionice sa učešćem psihologa, pedagoga, defektologa, ali i sa ličnostima iz javnog života, vršnjaka korisnika programa i sl.
Pozivaju se donatori koji bi stipendirali program rada određenog deteta sa autizmom ili drugim teškoćama.
Zahvalni smo svima, koji na bilo koji način doniraju i pomognu realizaciju projekta, bilo novčanim sredstvima, bilo na drugi mačin.

Pomozite nam da ostvarimo svoje ciljeve i pomognemo deci sa autizmom i teškoćama u razvoju
DONIRAJTE