Ispred sportske hale se nalazi i zelena površina 20 metara dužine i 6 metara širine koja se može iskoristiti za izgradnju malog bazena. To bi nam omogućilo da našu fizikalnu terapiju kombinujemo sa terapeutskim vežbama u vodi. Takva terapija bi korisnicima našeg programa omogućila drugaćiju percepciju u novoj sredini i ambijentu, vodi, kao i da se naviknu i izvode razne nove pokrete i vežbe i razvijaju i ojačaju sve mišicne grupe, kao i da se relaksiraju. Za one koji ne znaju ili ne mogu da plivaju, moguće je obezbediti i časove plivanja.

bazen-projekat

Pozivaju se donatori koji mogu, da doniraju sredstva za izgradnju bazena.

Zahvalni smo svima, koji na bilo koji način doniraju i pomognu realizaciju projekta, bilo novčanim sredstvima, bilo na drugi mačin.

Pomozite nam da ostvarimo svoje ciljeve i pomognemo deci sa autizmom i teškoćama u razvoju
DONIRAJTE