Svesni problema koje imaju korisnici programa, posebno deca i mladi sa spektrom autističnih poremećaja i invaliditetom, neophodno je nabaviti mini autobus sa osam sedišta i, na taj način, omogućiti toj deci, korisnicima i njihovim roditeljima da do objekta gde se održava program stižu brže, bezbednije i bez većih poteskoća.

Pozivaju se donatori koji mogu, da doniraju sredstva za kupovinu mini autobusa, ili nam ga kupe lično ili uz pomoć svojih prijatelja.

Zahvalni smo svima, koji na bilo koji način doniraju i pomognu realizaciju projekta, bilo novčanim sredstvima, bilo na drugi mačin.

 

Pomozite nam da ostvarimo svoje ciljeve i pomognemo deci sa autizmom i teškoćama u razvoju
DONIRAJTE